vorige pagina
english zoeken route & contact

van spaendonck ondernemingshuis

cepezedinterieur heeft, samen met cepezed, het ontwerpt gemaakt voor de grootscheepse renovatie en modernisering van Het Corpac Huis aan het Reitseplein in Tilburg dat sinds de oplevering verder onder zijn nieuwe naam Van Spaendonck Ondernemingshuis. Het ontwerp zet in op effi­ciënte, doelgerichte ingrepen die het gebouw weer comfortabel maken, het een aangename in- en externe beleving geven en zowel de bruikbaarheid, de levensduur als de representativiteit van het Ondernemingshuis en zijn omgeving optimaliseren. Met veel aandacht voor het ontwerp van het maatwerkmeubilair en de keuze voor hoogwaardige en duurzame materialen en meubels, is het interieur ingericht voor velerlei soorten gebruik en opstellingen. Het gehele project is BREEAM-Excellent gecertificeerd. 

Het ondernemingshuis herbergt een groot aantal sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke organisaties, meet van oorsprong zo’n 6.000 m2 bruto vloeroppervlak en is in de jaren 1966-1967 gebouwd naar ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau Van den Broek en Bakema.

tilburg / nederland

vorige pagina