vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

tijdelijke rechtbank amsterdam

Nieuwbouw van de tijdelijke rechtbank Amsterdam, in gezamenlijk ontwerp door cepezed en cepezedinterieur. De tijdelijke nieuwbouw van circa 5.400 m2 op het terrein van het bestaande Parnascomplex aan de Parnassusweg vormt samen met de bestaande torens E en F de tijdelijke rechtbank waarin een groot deel van de rechtspraak doorgang vindt tijdens de vijf jaar dat op hetzelfde perceel een nieuwe permanente herhuisvesting wordt ontwikkeld. Voor zowel de tijdelijke als permanente nieuwbouw vindt gedeeltelijke sloop van het bestaande complex plaats. In het gebouw vinden tijdens de gebruiksperiode essentiële processen van de rechtbank plaats. De eisen aan het tijdelijke pand zijn dan ook hoog. Zo mag het interim-karakter van het gebouw geenszins afbreuk doen aan de representativiteit en gelden onverkorte condities betreft zaken als outillage, complexe logistiek, akoestiek, comfort en veiligheid. cepezedinterieur heeft het volledige interieurontwerp van de tijdelijke rechtbank verzorgt. In de materiaal- en meubelkeuzes is duurzaamheid een integraal onderdeel geweest, zo is duurzaam bamboe toegepast als vloer- en wandbedekking en verwerkt in alle maatwerk zitmeubels.

Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf daarnaast hoog ingezet op het voorkomen van verspilling. Als belangrijk selectiecriterium gold daarom ook het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. De intrinsieke circulariteit van het ontwerpvoorstel heeft veel waardering geoogst. Niet alleen is op iedere schaal tot aan het volledige gebouw toe consequent gezocht naar mogelijkheden tot reductie, hergebruik en recycling van materialen, ook staat het consortium zoveel mogelijk gebruik van donormaterialen voor, wat verspilling ‘aan de voorkant’ minimaliseert.

De tijdelijke rechtbank Amsterdam is door de vakjury aangewezen als winnaar van de Amsterdamse Architectuur Prijs 2017 (Gouden A.A.P.). Meer informatie hierover en het juryrapport zijn te lezen via de website van Arcam.

amsterdam / nederland

opdrachtgever
rijksvastgoedbedrijf

vorige pagina
volgende pagina