Links klein
Engels Mail
Rechts klein

oostduinlaan

Het voormalige Shell-kantoor aan de Oostduinlaan in Den Haag is ontworpen door H.E. Oud, zoon van J.J.P. Oud. Geheel passend binnen de huidige tendens van herontwikkeling ondergaat het gebouw de komende tijd een transformatie tot appartementencomplex. Naar ontwerp van cepezed bevat het straks zo’n 300 woningen in het hogere segment, van verschillende typen en grootten. Het complex uit 1968 ligt op de rand van het landgoed Oostduin- Arendsdorp en bestaat uit een fors bemeten hoogbouwvolume met direct haaks daarop een lager bouwblok. In de hoogbouw wordt een goede kwaliteit van wonen verkregen middels een benadering vanuit de binnenkant. Bestaande kenmerken als de fijnmazige constructiestructuur worden daarbij zoveel mogelijk benut. Zo volledig mogelijk hergebruik van de bestaande hoedanigheden maakt dat met een minimum aan ingrepen efficiënt en doelmatig een maximum aan mogelijkheden is realiseren, terwijl de karakteristieke aard van het complex gerespecteerd blijft. De woningen liggen weerszijden van de bestaande kernstrook. Met inbreng van vides om de ruimtelijkheid te vergroten, worden zij van hieruit ook ontsloten. Aan de entreezijde krijgt het volume een horizontaal gelede, drie meter diepe uitbreiding met balkons en vergrotingen van de achtergelegen woonkamers. Onderbrekingen in deze aanbouw vormen samen twee grootschalige verdiepingen van het gevelvlak, die bijdragen aan een intrigerend aanzicht. Aan de zeezijde zijn binnen de contouren van de bestaande bouw loggia’s als buitenruimte opgenomen en is de gevelindeling speelser, met een sterke ritmiek van zowel horizontale als verticale belijningen. De constructieve kopgevels van Franse kalksteen blijven geheel behouden. Het lagere bouwblok wordt afgebroken en op de bestaande fundering vervangen door een nieuw, dat qua aanzicht losjes op het hoofgebouw is geënt. De nieuwbouw is minder langgerekt dan de bestaande en staat op enige afstand van het hoofdgebouw. Hierdoor ontstaat ruimte tussen de twee volumes en raakt het complex meer betrokken op het naastgelegen park en landgoed. Ook het terrein ondergaat een zorgvuldige opwaardering. Ter vervanging van de huidige parkeerplaats, die een onaangenaam aanzicht biedt, wordt een overdekte parkeerlaag gerealiseerd met daarop landschappelijk groen, zodat een sterk gevoel van ‘wonen in het park’ ontstaat.
den haag / nederland

Links klein
Rechts klein