vorige pagina
english zoeken route & contact
volgende pagina

gemeentehuis woerden

cepezed en cepezedinterieur ontwerpen de transformatie van het stadhuis en Regionaal Historisch Centrum Woerden. Het project ligt op industrieterrein Middelland net ten zuiden van de historische vesting en voldoet niet meer. Het is bouwkundig en klimatologisch verouderd, niet representatief, ruimtelijk en functioneel achterhaald en bovendien te ruim bemeten voor de huidige, meer flexibele manieren van werken. De opgave behelst daarom een combinatie van inkrimping en modernisering.

Uitgangspunten van cepezed zijn onder meer een efficiënte omgang met de bestaande bouw, daaraan gekoppeld een minimum aan sterk samenhangende optimalisaties, alsmede een groene inbedding van het vernieuwde stadhuis. Het vernieuwde interieur is geheel gebaseerd op Het Nieuwe Werken en kent binnen een flexibele indeling een veelheid aan werkplektypologieën. Daarnaast is het sterk gezoneerd naar gradatie van rust of interactie, waarbij de rustiger plekken langs De Blekerijlaan liggen en de plekken voor ontmoeting en samenwerking meer langs de open videstrook aan de westkant van het gebouw. Qua toon en sfeer is het vernieuwde interieur geënt op het kenmerkende strokenlandschap van het Groene Hart, waarvan Woerden de hoofdstad is.

woerden / nederland

vorige pagina
volgende pagina